Nivalan Saukkojen Kultakalat- ryhmä tarjoaa uintitoimintaa erityislapsille ja -nuorille.

Kultakalat- ryhmä on tarkoitettu lapsille, joilla on oppimisen vaikeutta tai motoriikan poikkeavuutta. Ryhmään voi osallistua aisti-, liikunta- ja kehitysvammaiset lapset ja nuoret.

Kultakalat harjoittelevat vesitaitoja hyvin yksilöllisesti! Tavoitteena on hauskanpidon ja leikin kautta vesielementtiin tutustuminen, vedessä yksilöllisen etenemistavan löytäminen sekä hyvän olon tunteen luominen ja rentoutuminen.